Tomato – Giant Beefsteak (each)

$2.84

1 fresh premium giant beefsteak tomato.